Spårar Carlsson, Anna

Denna kartsida representerar endast personen och dess ättlingar med alla sina händelser/platser. Om du för musen över markören, kommer den att visa platsens namn. Markörerna och hänvisninglistan är sorterad i kronologisk ordning. Genom att klicka på en plats namn i hänvisningsdelen, kommer du till den sidan.

Referenser

Datum Titel på plats Händelsetyp
2001-05-22 Halmstad Död