Attlabryna, Angerdshestra

Gramps-ID P0072
Latitud 57.65
Longitud 13.92
Land Sverige

Platskarta

Referenser

  1. Svensdotter, Sara [I0052]