Börjesson

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Börjesson. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Förnamn Födelse
Per [I0238] 1681