Porträtt: Anna & Oscar i Amerika

Referenser

  1. Carlsson, Anna [I0079]
  2. Carlsson, Oskar Antonius [I0050]