Taberg

Gramps-ID P0022
Ort Jönköping
Församling Månsarp
Landskap Småland
Län/delstat Jönköping
Land Sverige

Media

Berättelse

Texten är hämtad från wikipedia "http://www.wikipedia.org"

Taberg är en tätort i Jönköpings kommun, strax söder om centralorten Jönköping. Vid samhället finns ett berg med samma namn, som är 343 meter och därmed Smålands näst högsta punkt efter Tomtebacken.

Tabergsborna har tagit malm från berget sedan 1400-talet, kanske redan tidigare, men det var först på 1600-talet som bergslagstiden startade på allvar. Under 1800-talet var bergsbruket och järnhanteringen den viktigaste binäringen för befolkningen i hela västra Småland. Mot slutet av århundradet upphörde brytningen, för att återupptas i och med andra världskrigets utbrott 1939. Det var då man gjorde de största ingreppen i naturen, bl a två stora öppna kratrar som man fortfarande kan se.

Berget är numera ett naturreservat. I gruvan ordnas visningar

Geologiskt är Taberg unikt, med bara en känd motsvarighet i världen. Bergarten titanmagnetitolivinit är en av förutsättningarna för den sällsynta flora som finns på Taberg. Där finns många sällsynta och utrotningshotade växter, bl a fältvädd, fältmalört, bergjohannesört, kransrams, sötvedel, skogsvicker, tibast, fältgentiana, trolldruva, vårärt, backvial, exklusiva lavar och mossor och tre fridlysta ormbunksarter; brunbräken, grönbräken och svartbräken. Det är inte bara rara växter som trivs på berget utan också sällsynta djur, t ex den fridlysta sandödlan. De flesta av i Sverige förekommande arter fladdermöss övervintrar i gruvgångarna.

I samhället finns affärer, post, bank, bibliotek, låg- och mellanstadieskola, ett antal industrier, hantverk och serviceföretag. Den fina utsikten kan beundras från restaurangen Tabergstoppen. Nere i samhället finns Hotel Taberg med matservering och pub.

Det finns även två sjöar, Åsasjön och Tahesjön.

Referenser

  1. , August Herman [I0302]
  2. Carlsson, Thure Karl Oskar [I0007]