Knektabygget, Tofteryd

Gramps-ID P0069
Gatuadress Knektabygget
Församling Tofteryd
Land Sverige

Berättelse

Soldattorpet nr 74 Knektabygget i Ekhult (från Joel Anderssons sammanställning):

En uppgift från 1825 uppger att samlingsplatsen för marsch mot Skåne var Klevshult på ett avstånd av 1 7/8 mil. För marsch mot Stockholm samlades man i Byarum: 1 3/8 mil. För marsch västerut mot Halland fick man ta två dagar på sig till samlingsplatsen som var Öreryd. Det var gästgivaregårdarna på dessa fyra platser man slog läger omkring.

På Knektabygget kunde man föda ett större och ett mindre kreatur samt 3 får eller getter. Man kunde få sex enbetslass hö, jordmånen var sandmo. Avstånden var följande: Till kyrkan 1/4 mil. Till kårboden (?) 1 1/2 mil och till Jönköping 4 1/2 mil. Som jämförelse kan vi ta soldattorpet nr 71 Boglös. Där kunde man föda tre större och ett mindre fäkreatur samt sex får eller getter, man fick 16 enbetslass ängshö. Rotebönderna hade stora skyldigheter mot knekten och det hölls ofta syn på torpen för att se efter så att de sköttes väl.

Synprotokoll (31/7 1862):
Stugbyggnaden: Ett gångfönster anbrinas. Nya fönstererkar insättes å södra gaveln samt å de tvenne andra insättes nya ramar, taket täckes med tegel. Norra gaveln brädfodras. Lås till vind kammaren anskaffas. Ladugården: Låsar till fähus och loge anskaffas. Ryggningen förbättras å norra delen av taket. Reparationerna skola vara verkställda till den 1 sept detta år och alla husen rödfärgade till den 1 augusti 1863.

Den 12/8 1965 var det åter syn men det fanns fortfarande inget gångfönster och ingen lås till vindskammaren. Den 7/12 1867 lyder länsstyrelsens ålaggande: Länsstyreslen ålägger roten att verkställa det påsynade: 3 rutor insättas i stugans fönster. Spisen och skorstenen kalkrappas utvändigt. Att å ladugården tilde av skrätt virke inlägges i kohuset. Låsar anbringas för kohus(???) logdörrarna samt att av hägnaderna omkring torpgärdet 250 par, som befunnos reperable iståndsättas samt 80 par som befunnos odugliga nygärdas, vilket allt i kostnad beräknas till 19 Rd. 25 öre rmt. ---

Syn (1874):
Utan anmärkning

Syn (20/8 1886):
Stugbyggnaden: Taket lagas med nytt tegel och avmossas, samt nya vindskeder anbringas. Brädfodringen bättras och rödfärgas. Jorden kring stenfoten undanskaffas och stenfoten skarprappas. Nytt förstugekar och tröskel anbringas, förstugedörren bättras och tätas. Skifte jämte dörr med lås i förstugan till vinden anskaffas. Taket i stugan trossas samt tätas. Stuguspisen gammal ryker in, ommuras till den 1/11 detta år. Ladugården utan anmärkning.

Syn (1894):
Utan anmärkning.

Källhänvisningar

  1. Sammanställning Carl August Kry [S0008]

Referenser

  1. , August Herman [I0302]
  2. , Carl Johan [I0197]
  3. , Emma Krisina [I0299]
  4. , Hanna Viktoria [I0303]