Johansson Kry, Carl August 1a

Namn vid födseln Johansson Kry, Carl August
Gramps-ID I0051
Kön man
Ålder vid död 84 år, 1 månad, 26 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse 1853-12-10 Boglös, Tofteryd  
 
Död 1938-02-05 Tofteryd  
 

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Johannesson Nord, Johan [I0053]
Mor Carlsdotter, Charlotta Christina [I0054]
         Johansson Kry, Carl August [I0051]
    Syster     , Ida Maria [I0307]

Familjer

    Familjy om Johansson Kry, Carl August och Svensdotter, Sara [F0085]
Gift Maka Svensdotter, Sara [I0052]
   
Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Giftermål 1875-02-18    
1
  Barn
 1. Carlsson, Oskar Antonius [I0050]
 2. , Hildur Adelina [I0196]
 3. , Carl Johan [I0197]
 4. , Emma Krisina [I0299]
 5. , Algot Vilhelm [I0300]
 6. , Emma Cicilia [I0301]
 7. , August Herman [I0302]
 8. , Hanna Viktoria [I0303]
 9. , Frida Eugenia [I0304]
 10. , Ester Albertina [I0305]
 11. , Gustav Adolf Ulrik [I0306]

Media

Berättelse

Soldat Carl August Kry f. 10/12 1853 i Boglös, Tofteryd. Soldat för Ekhult, boende på nr 74 Knektabygget och efter sitt avsked till Karlsbygget i Torp Tofteryd. År 1918 flyttar familjen till en köpt fastighet - Betaniagatan 5 i Skillingaryd. Död 5/2 1938. Gift den 18/2 1875 med Sara Svensdotter f. 19/3 1852 i Attlabryna, Angerdshestra. De hade råkats när de samtidigt tjänade dräng och piga i gården St Ekornahult i Bondstorp. Död den 6/11 1934.

Legokontrakt (från Joel Anderssons sammanfattning):
Mo härads kompani nr 5 av Kongl. Jönköpings regemente. Då drängen Carl August Johansson från Bondstorps socken bliver inskriven till soldat för nr 74 Ekhult i Tofteryds socken av Mo härads kompani, förbinda vi oss undertecknade roteintressenter till följande vilkor, nämligen 1) Städja 6 Rd. rmt.,1/3 tunna råg och 3/4 tunnor havre, varav sä(?) penningarna i slutet av september varje år.
3) I sparbanken skall för soldatens räkning insättas varje år 6 Rd. rmt av lönen. Dessa 6 Rd. uppbäras till kompanichefen, som insätter dem i sparbanken och få icke av soldaten i sparbanken uttagas förrän vid avgång från regementet.
4) Torpet uppsås av roten första året, med sädesfrösäd, samt inbärgas av roten; men sedermera ombesörjes brukning och bärgningen av soldaten. Och tillträdes torpet nu genast och begagnas av soldaten under dess tjänstetid, utan rubbning, i likhet med vad förre soldaten innehaft.
5) Vedbrand får soldaten 4 famnar stockved årligen, varje famn 5 alnar lång och 3 alnar hög och 3 alnar bred. Soldaten får dock själv hugga veden.
6) Sommarbete erhåller soldaten för sina kreatur på stamrotens samfällda utmark. Stängsel däromkring underhålles enligt lag.
7) Gärdsle tillsläppes av roten så mycket som nodigt behöves.
8) Strödja till gödselsamling tillsläppes av Roten efter behov.
9) Rotens ökar tillsläppes alltid, så till torpets bruk som gärdsle och soldaten skjuts till kompanisamlingen då han bliver kommenderad.
10) Soldaten äger ej rättighet att utan anvisning hugga vedbrand, gärdsle le eller strödja.
11) Alla mindre reparationer, som å soldattorpet utöver syneprotokollet behövas, verkställes av soldaten, då han av Roten erhåller nödiga materialier.
12) Då soldaten är kommenderad tillkommer Roten att lagligen bruka och bå(?) bärga soldattorpet; dock bör hustrun om hon bebor detsamma, biträda vid bärgningen, och framför Roten vedbrand, samt verkställer alla nödiga reparationer, som vid torpet kunna förefalla och ansvarar för all den skada, som genom Rotens försummelse på ett eller annat sätt kan tillskyndas soldaten.
13) Årliga brevbäringspenningar 19 öre betalas av Roten.
14) ---
15) Om allt vad soldaten enligt detta kontrakt har att av Roten utbekomma, tillsäger han Rotemästaren, vilken vi övriga roteintressenter förbinda oss att åtlyda.
Jönköping den 22 april 1874, M.G. Kry. enligt fullmakt.
Med ovanstående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd
Carl August Johansson

(?)
Till vittnen: A.R. Blomberg, A. Sandell
Lika lydande med originalet intygas: F. Lillienmark, regementschef.

Undertecknad förbinder sig att vid avgången från krigstjänsten lämna till efterträdande en omgång skjortor, strumpor och skor i brukbart skick. Ekhult den 20/12 1878. Nr 74 Kry.
////////

Ekhult var huvudrote och Foglabäck var utrote till soldatrote nr 74 med torpet Knektabygget. Det låg på Ekhults ägor och Foglabäcks bönder hade brukningsskyldigheten på två små åkrar norr om torpet, men på grund av det långa avståndet brukade de istället betala för att någon annan skulle bruka dem.
Carl August Kry var soldat för Ekhults rote 1874 - 1893. du flyttade familjen till Karlsbygget under Torp. Antagligen var han den siste knekten på Knektabygget. Stugan hyrdes ut till olika personer och 1912 sålde roten hela området till Anders Johansson på Assarsbo. Före honom som soldat på Knektabygget var Magnus Gustavsson Kry, som inflyttat hit 1865 och flyttade till Svenarum 1874. Före 1865 var Abraham Svensson Nöjd soldat för Ekhults rote och bodde på Knektabygget. han byggde sig 1865 en egen stuga på xxx ofri grund strax söder om Ekhults missionshus (som då inte fanns). Den åkern kallas än för Abrahamsträdan. Hans sondotter Hedvig kompå besök 1883 från Stockholm. Hon skrev utförligt dagbok, som ger en livfull skildring av livet i Ekhults by den sommaren.

Familjekarta

Familjekarta

Antavla

 1. Johannesson Nord, Johan [I0053]
  1. Carlsdotter, Charlotta Christina [I0054]
   1. Johansson Kry, Carl August
    1. Svensdotter, Sara [I0052]
     1. Carlsson, Oskar Antonius [I0050]
     2. , Hildur Adelina [I0196]
     3. , Carl Johan [I0197]
     4. , Emma Krisina [I0299]
     5. , Algot Vilhelm [I0300]
     6. , Emma Cicilia [I0301]
     7. , August Herman [I0302]
     8. , Hanna Viktoria [I0303]
     9. , Frida Eugenia [I0304]
     10. , Ester Albertina [I0305]
     11. , Gustav Adolf Ulrik [I0306]
   2. , Ida Maria [I0307]

Anor

Källhänvisningar

 1. Sammanställning Carl August Kry [S0008]
   • Datum: 1977-06-12
   • Tillförlitlighet: Hög